Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan Negeri Selangor

Shah Alam, 6 Januari 2014 РSaari selaku Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas Basmi Kemiskinan telah mengadakan mesyuarat bagi merancang halatuju jawatankuasa tersebut bagi tahun 2015 yang telah diadakan di Bilik Mesyuarat Annex.

Leave a Reply