Menyampaikan Bayaran Pertama Skim Mesra Usia Emas

Hulu Kelang, 31 Disember 2014 – Pusat Khidmat Masyarakat DUN Hulu Kelang telah menyampaikan bayaran pertama RM1,000 Skim Mesra Usia Emas (SMUE) kepada tiga waris di DUN Hulu Kelang.

Leave a Reply