Mesyuarat Bersama Ketua-Ketua Kampung Dan Ahli Majlis di DUN Hulu Kelang

Hulu Kelang, 16 Oktober 2014 – Saari telah mengadakan mesyuarat bersama ketua-ketua kampung di DUN Hulu Kelang dan Ahli Majlis MPAJ Zon 1,2,3 dan 4 untuk berbincang dan memberi tumpuan utama bagi menyelesaikan isu tertangguh/tertunda yang melibatkan PBT Negeri Selangor.

Saari meminta pandangan dan cadangan dari Ketua-ketua kampung dan ahli majlis terhadap perancangan yang tertangguh dan perlu disegerakan un tuk tindakan PBT
Saari meminta pandangan dan cadangan dari Ketua-ketua kampung dan ahli majlis terhadap perancangan yang tertangguh dan perlu disegerakan untuk tindakan PBT
Lebih dari 10 cadangan telah dikemukana pada mesyuarat tersebut
Lebih dari 10 cadangan telah dikemukana pada mesyuarat tersebut
Mesyuarat telah bersetuju memilih 3 perkata terpenting untuk segera diangkat kepada Pejabat Dato' Menteri besar untuk tindakan segera
Mesyuarat telah bersetuju memilih 3 perkata terpenting untuk diangkat kepada Pejabat Dato’ Menteri besar bagi tindakan segera

Leave a Reply